System Kontroli Medycznej Sieci IT

 Wyposażony jest w :

Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach medycznych do których zaliczane są m.in.:

Układ Medyczny IT sygnalizuje stany alarmowe wymagane przez normę IEC 60360-7-710 :

Widok Kompletnego Układu Medycznego IT

Zdobyte doświadczenie i posiadane zaplecze techniczne umożliwia nam dostosowanie produkowanych przez nas rozdzielni IT do indywidualnych potrzeb użytkownika i wymagań projektowych.

             

CZYTAJ WIĘCEJ

gdzie:

 • ze względu na przeprowadzane zabiegi lub badania wymagana jest wysoka niezawodność zasilania;
 • występuje szczególne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym;
 • konieczna jest praca urządzeń nawet w przypadku wystąpienia pojedynczego doziemienia;

czyli w pomieszczeniach medycznych zaliczanych do Grupy 2 (zgodnie z IEC 60364-7-710) wskazane jest zastosowanie systemu sieci IT.

Zgodnie z wymaganiami normy. IEC 60364-7-710 Electrical installations of buildings – Requirements for special installations or locations – Medical locations

W pomieszczeniach medycznych Grupy 2 sieć IT powinna być wyposażona w:

  1. Układ pomiarowy rezystancji izolacji.
  2. Układ sygnalizujący (sygnał optyczny i akustyczny) stan sieci IT.
  3. Układ pomiarowy temperatury pracy i obciążenia transformatora.

Układ kontroli zasilania powinien zapewniać ciągłość zasilania zgodnie z poniższymi wymaganiami:

W przypadku spadku napięcia do U≤0,9Un zasilanie powinno zostać automatycznie przełączone na źródło rezerwowe w czasie t1≤0,5s.

Podstawowe parametry techniczne pracy systemu:

 • Napięcie zasilania: 230V AC
 • Wartości progowe napięć Umin i Umax: 180-250V
 • Czas przełączenia po zaniku zas. podst. t1: ≤0,5s
 • Czas przełączenia po powrocie zas. podst. t2: ≤5s

 

Elementy wyposażenia rozdzielni IT

 • Kaseta Sygnalizacyjna

  Umożliwia ciągłą kontrolę parametrów pracy systemu nadzorowanych przez układy pomiarowe. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości nadzorowanych parametrów pracy kaseta sygnalizuje ten fakt optycznie i akustycznie.
  czytaj więcej
 • Moduł Identyfikacji Doziemienia

  Pozwala na ciągłą kontrolę i identyfikację obwodu w którym nastąpiło doziemienie.
  czytaj więcej
 • Moduł Pomiarowy Stanu Sieci IT

  Łączy się bezpośrednio z przekaźnikiem stanu izolacji (kontrola rezystancji izolacji), przekaźnikami kontroli napięć (kontrola parametrów zasilania), układem pomiarowym parametrów pracy transformatora (kontrola temperatury i obciążenia transformatora
  czytaj więcej
 • Przekaźnik Kontroli Stanu Izolacji MR627

  Służy do nadzoru stanu izolacji w nieuziemionych obwodach jedno- i trójfazowych w sieciach AC, DC oraz AC/DC.
  czytaj więcej
 • Transformator Separacyjny

  Stosujemy wysokiej jakości transformatory izolacyjne, przeznaczone są do zasilania urządzeń medycznych w pomieszczeniach szpitalnych zaliczanych do grupy 2
  czytaj więcej
 • Układ Kontroli Napięć ( SZR )

  SZR z napędem elektrycznym zasilony jest z dwóch niezależnych źródeł zasilania. W przypadku zaniku lub odchyłki powyżej zadanych wartości progowych napięcia podstawowego układ ma za zadanie przełączenie na rezerwowe źródło zasilania w czasie t1≤0,5s.
  czytaj więcej
 • Współpraca z systemami nadrzędnymi

  Układ jest przystosowany do współpracy z systemami nadrzędnymi (np. BMS). Moduł komunikacyjny modbus translator MB zapewnia przesłanie do systemu nadrzędnego informacji o parametrach pracy układu oraz zaistniałych stanach alarmowych.
  czytaj więcej