Przekaźnik Kontroli Stanu Izolacji MR627

Opis produktu:

Służy do nadzoru stanu izolacji w nieuziemionych obwodach jedno- i trójfazowych w sieciach AC, DC oraz AC/DC.

Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

 1. Nadzór stanu izolacji sieci IT prądu przemiennego, prądu stałego lub elektrycznie połączonych obwodów AC/DC.
 2. Impulsowa metoda pomiarowa.
 3. Kontrola stanu połączeń obwodu pomiarowego i autotestowanie.
 4. Kontrola połączenia przewodu PE.
 5. Impedancja wewnętrzna Zi ≥1MΩ (wymaganie IEC 61557-8: Zi >100kΩ).
 6. Zakres nastaw progu alarmowego Rezystancji Izolacji 50kΩ…1MΩ; sygnalizacja R≤50kΩ (zgodnie z wymaganiem IEC 61557-8).
 7. Napięcie pomiarowe 24V DC (wymaganie IEC 61557-8: Up<25V DC).
 8. Prąd pomiarowy I<0,2mA (wymaganie IEC 61557-8: Ip <1mA).

 

Przekaźnik kontroli stanu izolacji MR627 posiada przycisk „test” umożliwiający przetestowanie poprawności pracy oraz współpracuje z układem lokalizacji doziemień.

Sa zgodne z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej ponizszych Dyrektyw Unii Europejskiej

 • Dyrektywa EMC Unii Europejskiej 2004/108/WE
 • Dyrektywa Niskonapieciowa Unii Europejskiej 2006/95/WE
 • PN-EN 50263: 2004
 • PN-EN 60255-27: 2006

Karta Katalogowa Produktu

powrót