Moduł Pomiarowy Stanu Sieci IT

Opis produktu:

Łączy się bezpośrednio z przekaźnikiem stanu izolacji (kontrola rezystancji izolacji), przekaźnikami kontroli napięć (kontrola parametrów zasilania), układem pomiarowym parametrów pracy transformatora (kontrola temperatury i obciążenia transformatora) oraz modułem kontroli doziemienia. Komunikaty o stanie i uszkodzeniach w sieci wysyłane są  do kaset sygnalizacyjnych .

Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

  1. Pomiar prądu obciążenia (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: sygnalizacja gdy prąd ≥ In).
  2. Ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury)
  3. Komunikacja z MR627 – kontrola i przesyłanie stanów alarmowych

powrót