Układ Kontroli Napięć ( SZR )

Opis produktu:

SZR z napędem elektrycznym zasilony jest z dwóch niezależnych źródeł zasilania. W przypadku zaniku lub odchyłki powyżej zadanych wartości progowych napięcia podstawowego układ ma za zadanie przełączenie na rezerwowe źródło zasilania w czasie t1≤0,5s. W chwili powrotu napięcia podstawowego układ przełącza się na zasilanie podstawowe w regulowanym czasie. Dzieki zastosowaniu rozłączników izolacyjnych w torach głównych , aparat zawsze może być przełączany ręcznie .

 

Zastosowany układ SZR umożliwia:

 • kontrolę napięcia na linii zasilania podstawowego
 • kontrolę napięcia na linii zasilania rezerwowego
 • kontrolę napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em)
 • nastawy progowe napięć .
 • nastawialny czas powrotu na linię podstawową
 • współpracę z kasetą sygnalizacyjną – cyfrowe przesłanie informacji o zaistniałych stanach alarmowych

Przełącznik spelnia wymagania następujących norm/standardoów

 • IEC 60947-3
 • EN 60947-3
 • PN-EN 60947-3
 • NBN EN 60947-3
 • BS EN 60947-3
 • IEC 60947-6-1
 • GB 14048
 • PN-EN 60947-6-1
 • NBN EN 60947-6-1
 • BS EN 60947-6-1
 • VDE 0660-107

Karta Katalogowa Produktu

powrót