Moduł Identyfikacji Doziemienia

Opis produktu:

Pozwala na ciągłą kontrolę i identyfikację obwodu w którym nastąpiło doziemienie. Informacja o doziemieniu sygnalizowana jest poprzez załączenie czerwonej lampki informującej o numerze doziemionego obwodu oraz  wysyłana jest do modułu pomiarowego MP, a za jego pośrednictwem do kasety sygnalizacyjnej.

powrót