Współpraca z systemami nadrzędnymi

Opis produktu:

Układ jest przystosowany do współpracy z systemami nadrzędnymi (np. BMS). Moduł komunikacyjny modbus translator MB zapewnia przesłanie do systemu nadrzędnego informacji o parametrach pracy układu oraz zaistniałych stanach alarmowych.

Komunikacja z systemem nadrzędnym realizowana jest niezależnie od pozostałych układów (innych producentów) skomunikowanych z BMS. Oznacza to, że poszczególne układy mogą pracować niezależnie od siebie – przy jednoczesnej komunikacji z systemem nadrzędnym.

Do monitorowania parametrów pracy układu IT służy dołączane oprogramowanie które pozwala monitorować parametry takie jak :

  • Brak napięcia podstawowego
  • Brak napięcia rezerwowanego
  • Przekroczenie dopuszczalnej temperatury uzwojeń transformatora
  • Przeciążenie transformatora separacyjnego
  • Wystąpienie doziemienia wraz z lokalizacją doziemionego obwodu
  • Aktualna rezystancja izolacji obwodów
  • Awaria obwodów Układu Medycznego IT
  • Błąd układu SZR
  • Błąd ciągłości obwodu PE
  • Błąd przekładnika pomiarowego

Program posiada możliwość dowolnej konfiguracji , wyboru grafiki , opisu monitorowanych rozdzielni IT

powrót