1

Klinika Patologii Noworodka w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ( Fundacja Polsat )

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych , dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

2

Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

3

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1a

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach bloku operacyjnego i oddziału pooperacyjnego , dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

4

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus warszawa

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla fundacji Polsat , dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

5

Wojewódzki szpital w słupsku

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

6

Akademia Medyczna w Warszawie

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego .

7

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach bloku operacyjnego , dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

8

Pomorskie centrum Traumatologii w Gdańsku

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

9

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla pomieszczeń symulatora .

10

American Heart of Poland Sp. z o.o. w Ustroniu 43-450

Adaptacja I piętra Uzdrowiska w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 5, na Oddział Kardiologii Inwazyjnej - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych .