11

Blok Operacyjny Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

12

Klinika pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce

Zdroju przy ul. Prof. Jana Rudnika 3B - dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

13

Blok Operacyjny w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT.

14

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1a

Modernizacja izby przyjęć - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

15

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim , dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

16

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Modernizacja bloku operacyjnego - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

17

Akademia Medyczna w Warszawie

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej

18

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznychw pomieszczeniach gabinetów internistycznych nr 1, 2, 3 Izby Przyjęć

19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oddziału ginekologiczno-położniczego

20

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych bloku Operacyjnego w budynku B .