21

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych POP i OIT

22

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Izby przyjęć III etap

23

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych bloku operacyjnego

24

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych pomieszczeń angiografu

25

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Kliniki Chirurgii Naczyniowej WIM , dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

26

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji.

27

Zarząd Inwestycji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych bloku operacyjnego

28

Oddział Ortopedyczny w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. Mariana Weissa w Konstancie

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

29

Budowa Bloku Operacyjnego w szpitalu Powiatowym W Limanowejprzy ul. Piłsudskiego 61

dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

30

Rozbudowa i Modernizacja Szpitala powiatowego w Chełmży ul. Szewska 23

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych