31

Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych , Radomski Szpital Specjalistyczny

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT.

32

Pomorskie Centrum Traumatologii ( SOR )

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT

33

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Dostawa urządzeń sieci separowanej , rozdzielnie IT