Nasze usługi

Wykonujemy:

 1. Rozdzielnie elektryczne niskiego napięcia:
  • rozdzielnie główne budynków użyteczności publicznej
  • rozdzielnie sterownicze
 2. System separacji sieci IT dla zastosowania w:
  • szpitalach
  • prywatnych klinikach
 3. Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia
 4. Instalacje elektryczne IT w obiektach medycznych
 5. Instalacje teletechniczne:
  • Sieci komputerowe,
  • Instalacje telefoniczne,
  • Instalacje sygnalizacji pożaru,
  • Instalacje kontroli dostępu,
  • Pomiary elektryczne